Vanaf januari 2008 zal de "Breedbeeldschool" actief zijn. De "Breedbeeldschool" is een inititatief van Stichting Netwerk Hoorn naar een idee van Jaap Heyn!

 

"De Breedbeeldschool"

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 2
dag 1 gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg dag 2

Klik op het logo om alle groenten animatie filmpjes die gemaakt zijn bij het rondje cultuur van de kunstcompagnie zichtbaar te maken.

http://www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl

 

Pribram 2010

 

 

Hoorn-Noord actief met nieuwe media!

De leerlingen van de basisscholen uit Hoorn-Noord hebben drie ochtenden gewerkt met nieuwe media. Ze hebben oefenfilmpjes gemaakt en gemonteerd. Hieronder de animatie filmpjes met papier en playmais die in anderhalf uur gemaakt zijn.

klik hier voor de filmpjes!

 


klik hier voor een video overzicht van
"Een mediawijze overstap"
Klik hier voor het project "Ken elkaar"
klik hier voor site van het atlas college

Archief breedbeeldschool

Adobe flash Player

Quicktime plugin

 


 

Een van de vele activiteiten van stichting Netwerk is de Breedbeeldschool.

Stichting Netwerk heeft mobiele apparatuur om met groepen leerlingen / volwassenen op locatie, video op te nemen en te monteren.

In het verleden heeft de Breedbeeldschool gewerkt met leerlingen van o.a. OBS de Troubadour, Dobbbelsteen, Tweemaster, met Vo, Werenfridus, Oscar Romero, Copernicus. Tijdens stages en bij de Leerafdeling krijgen de leerlingen van het Horizon college ook les in de Breedbeeldschool.
Ook in het kader van verlengde schooldag, bosprojecten wordt de Breedbeeldschool ingezet. Bij de maatschapelijke stage i.s.m. de vrijwilligerscentrale worden leerlingen van diverse scholen door de Breedbeeldschool wegwijs gemaakt in de nieuwe media. Ook docenten van diverse onderwijsinstellingen hebben deelgenomen aan de Breedbeeldschool. Ook is de Breedbeeldschool in november 2008 in de zustergemeente van Hoorn, Pribram in Tsechie, actief geweest. Het verslag daarvan staat in het archief.

 

 

 

De Breedbeeldschool was voor de tweede keer op locatie in Pribram van 17 t/m 19 september 2010.

Stichting Netwerk heeft op vooraf geselecteerde basisscholen op donderdag en vrijdag korte filmreportages laten maken door jonge kinderen. Daarnaast zijn er een aantal 'groenten en fruit-animaties' gemaakt met een "stop motion" programma.

Op zaterdag was het schminken van kinderen en het laten pimpen van tassen op de Svata Hora (Heilige Berg) tijdens een groots cultureel evenement.
De Breedbeeldschool kon mee naar Pribram o.a. door de joviale medewerking van Right Auto Rent die een bus ter beschikking heeft gesteld.

klik hier voor een "groenten animatiefilm" gemaakt op de eerste dag

klik hier voor een "groenten animatiefilm" gemaakt op de tweede dag

klik hier voor foto's van het bezoek aan Pribram

klik hier voor een videowerkverslag van het bezoek aan Pribram 

 
 

 

 

 

 

Breedbeeldschool bij u op bezoek!?

Wanneer u belangstelling heeft om de Breedbeeldschool in te huren kan dat natuurlijk. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met het werken met verschillende groepen. Basisschoolleerlingen, maar ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs en docenten hebben al deelgenomen aan maatwerk cursussen.

Mogelijke docenten en begeleiding zijn Bert Sonius (stichting Netwerk), Jaap Heyn (consulent audio visueel / nieuwe media, Kunstcompagnie) en ook Hans Belleman (docent CKV en Beeldend kunstenaar). Daarnaast helpen stagiaires / studenten van het Horizon college en HVA en andere opleidingen bij de uitvoering.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen met Wijkcentrum Risdam
0229 234390 en vragen naar Ron Verwey of Bert Sonius

Tarieven in overleg.

 

 
 

Een korte beschrijving van het project "Een mediawijze overstap",

Zowel het openbaar primair onderwijs als het openbaar voortgezet onderwijs Hoorn werkt aan het vergroten van de mediawijsheid van haar leerlingen, door projecten, door lessen, door het inzetten van mediacoaches. In het project 'Een mediawijze overstap' worden leerlingen van groep 8 van de basisschool gekoppeld aan leerlingen van de 2e klas VO. Elke werkgroep, bestaande uit 3 of 4 leerlingen, verzorgt een mediaproductie: 'Wat verwacht ik als basisschoolleerling van het VO en hoe speelt jouw VO-school daarop in?'
De doelstelling is om de deelnemende leerlingen:
-de vaardigheden aan te reiken om een mediaproductie te maken
-als producent te laten spelen met begrippen als verleiding en manipulatie
-kritisch te laten kijken naar media-uitingen op het vlak van reclame.

De mediaproducties worden begeleid door de Breedbeeldschool, een initiatief vanuit het plaatselijk welzijnswerk waar leerlingen dankzij een mobiel medialab en de inzet van specifieke expertise mediaproducties kunnen maken. In het project spelen verder de Openbare Bibliotheek, t.b.v. lessen Mediawijsheid, en een mediabedrijf, t.b.v. feedback op de producten vanuit een professionele hoek, een rol.

 

 

Er zullen ±60 leerlingen direct betrokken zijn bij de uitvoering. De gerealiseerde producten worden voorgelegd aan klassen van de deelnemende scholen, waardoor nog eens 200-300 leerlingen betrokken raken. Daarnaast heeft het project betekenis voor docenten van de betrokken scholen, die in een resonansgroep meewerken.
In het project ontwikkelen we doorgaande leerlijnen voor hoe het mediabewustzijn van PO- en VO-leerlingen op een actieve wijze vergroot kan worden. De samenwerking met de projectpartners in dit project biedt de mogelijkheid om gezamenlijk na te gaan hoe we elkaar structureel kunnen versterken.
De producties worden ingezet tijdens de (voorbereiding van de) Open dagen in 2010 waar ook bezoekende ouders hun reactie kunnen geven.
Dit project wordt uitgevoerd in het kader van mediawijsheid en gesubsidieerd door Mediawijzer.net.

 
 
De Breedbeeldschool is een inititatief van Stichting Netwerk Hoorn naar een idee van Jaap Heyn.